Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego
Tarcza Finansowa 2.0 oraz 6.0
Polskiego Funduszu Rozwoju
dla Mikro, Małych i Średnich Firm,

udzieloną przez PFR S.A.