Baseny Termalne Słowacja, WęgryBaseny Termalne Słowacja, Węgry
Forgot password?

Polityka Prywatności, Polityka Cookies

1. Definicje

1.1. Biuro Medea – oznacza Medea Centrum Zdrowia i Wypoczynku S.C. z siedzibą we Wrocławiu, 53-150, ul. Gajowicka 170/1. NIP: 8992584042, Regon: 020393194, Zezwolenie na prowadzenie działalności turystycznej wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 415/5/2010.

1.2. Serwis – strona internetowa, pod którą Biuro Medea prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.medeacentrum.pl

1.3. Użytkownik – podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi przez Biuro Medea lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

1.4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

1.5. Cookies – oznacza dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

1.6. Cookies Biura Medea – oznacza Cookies zamieszczane przez Biuro Medea, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Biuro Medea za pośrednictwem Serwisu.

1.7. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Biura Medea, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

2. Polityka prywatności

2.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych do Biura Medea dobrowolnie w ramach korzystania z usług Serwisu jest Biuro Medea. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez administratora zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2.2. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2.3. Biuro Medea chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

2.4. Biuro Medea przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Biuro Medea usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.

2.5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne w celu prawidłowej realizacji usług przez Biuro Medea.

2.6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści przekazanych danych , do ich poprawiania i usunięcia.

3. Polityka Cookies.

3.1. Biuro Medea wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3.2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

3.3. Biuro Medea wykorzystuje Cookies w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego przybliżonej lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

e. w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

f. w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

g. w celu kierowania reklamy do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę Biura Medea podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google albo Facebook lub innych na stronach emitujących reklamy w ramach sieci reklamowych, które umożliwiają dopasowanie reklam do użytkownika;

h. użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może uzyskać informacje, w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowych cookies oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku Użytkownika.

4. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w sprawie Polityki prywatności i cookies, prosimy kontaktować się z Biurem Medea za pomocą zakładki Kontakt.

Zapisz się aby otrzymać newsletter

Zyskaj 25 zł na rezerwację!

FreshMail.pl